Hơn 300 trưởng CAX ở Nghệ An được bố trí công việc khác

Thứ hai, 11/05/2020 13:42

Lực lượng CA chính quy được bố trí đảm nhận các chức danh CAX thay thế lực lượng CAX bán chuyên trách tại Nghệ An.

Nghệ An- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa thống nhất chủ trương bố trí 301 công chức Trưởng CAX, thị trấn bán chuyên trách sang đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, CA tỉnh phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện chủ trương này đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước, hoàn thành trước ngày 15-5-2020.

Trong đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện bố trí toàn bộ số công chức Trưởng CAX, thị trấn bán chuyên trách sang đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã khác như: Văn phòng - Thống kê; Tư pháp - Hộ tịch… hoàn thành trước 15-5-2020; đồng thời thực hiện sắp xếp, bố trí giảm dần số lượng công chức cấp xã để từng bước thực hiện đúng số lượng theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

N.A