Hơn 34,5 tỷ đồng tài trợ dự án “Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa”

Thứ ba, 05/04/2022 20:33
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng ngày 4-4 cho hay, Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) vừa có thư đề nghị tài trợ cho thành phố Đà Nẵng dự án “Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa”.

Với kinh phí tài trợ hơn 34,5 tỷ đồng, mục tiêu của dự án nhằm tăng cơ hội sinh kế trong việc quản lý rác thải nhựa từ nay đến năm 2024. Cụ thể, tăng 25% lợi nhuận cho các thành phần kinh tế tham gia chính thức và phi chính thức trong hệ sinh thái rác thải nhựa ở địa bàn dự án; thu gom, tái chế và tái sử dụng rác thải nhựa một cách có trách nhiệm (khoảng 3.500 tấn rác thải nhựa sẽ được thu gom, xử lý và tiêu thụ, nhằm tránh việc lượng rác thải nhựa này có khả năng trôi ra đại dương); giảm lượng rác thải nhựa hiện có trong môi trường tự nhiên, nâng tỷ lệ thu hồi nhựa từ các loại rác thải nhựa ở địa bàn dự án lên 35% từ mức dưới 15% hiện nay. Sau khi tiếp nhận tài trợ, thành phố sẽ giao cho Sở Tài nguyên và môi trường làm chủ dự án, triển khai thực hiện.

Công Hạnh