Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã công chứng

Thứ hai, 26/07/2021 13:55

Bạn đọc hỏi: Ông Nguyễn Văn H., trú Q.Sơn Trà (TP Đà Nẵng), hỏi: Ngày 23-7-2021, vợ chồng tôi đã lập hợp đồng (HĐ) tặng cho con trai 100m2 đất và được công chứng (CC) nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Nay vợ chồng tôi muốn hủy HĐ này có được không và thủ tục thực hiện như thế nào?

Luật sư Phạm Văn Thanh- Phó Trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại TP Đà Nẵng, trả lời: 

Thứ nhất, về quyền yêu cầu hủy HĐ tặng cho đã được CC. HĐ tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận. Tại Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: tặng cho bất động sản (BĐS) phải được lập thành văn bản có CC, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu BĐS phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật; HĐ tặng cho BĐS có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký... Ngoài ra, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 và khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013, HĐ tặng cho quyền sử dụng đất phải được CC hoặc chứng thực (trừ trường hợp một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh BĐS); việc tặng cho quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Đối chiếu các quy định trên, HĐ tặng cho quyền sử đất phải được lập thành văn bản, có CC, chứng thực và chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Hiện nay, HĐ tặng cho được vợ chồng ông H. lập ngày 23-7-2021 chỉ mới được CC và chưa tiến hành thủ tục đăng ký biến động. Do đó, HĐ tặng cho này vẫn chưa có hiệu lực pháp luật, vợ chồng ông H. có quyền hủy HĐ này. Tuy nhiên, do HĐ đã được CC nên việc hủy HĐ này chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Luật CC 2014, cụ thể tại khoản 1 Điều 51 Luật CC 2014 quy định: việc CC hủy bỏ HĐ, giao dịch đã được CC chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia HĐ, giao dịch đó. Như vậy, HĐ tặng cho trên đã được công chứng chỉ bị hủy bỏ khi vợ chồng ông H. và cả con trai vợ chồng ông đồng ý.

Thứ hai, về thủ tục hủy HĐ tặng cho đã CC. Theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật CC 2014, việc CC hủy bỏ HĐ, giao dịch đã được CC được thực hiện tại tổ chức hành nghề CC đã thực hiện việc CC đó và do CC viên tiến hành. Như vậy, để tiến hành hủy HĐ tặng cho nói trên, vợ chồng ông H. và con trai vợ chồng ông đến trực tiếp tổ chức hành nghề CC yêu cầu hủy HĐ này.

Chuyên mục này có sự cộng tác về chuyên môn
của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại TP Đà Nẵng.
Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn: 0236.3572456, 0903573138