Kêu gọi đầu tư phương tiện tham gia hoạt động trên tuyến sông Hàn - Cù lao Chàm

Thứ hai, 29/04/2019 09:06

Sở Giao thông vận tải cho hay, đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư phương tiện tham gia hoạt động, kinh doanh du lịch trên tuyến sông Hàn - Cù lao Chàm. Để đáp ứng yêu cầu, Phòng quản lý Phương tiện và người lái khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư tàu du lịch được phân cấp VR-SB, sức chở cho phép từ 30 khách đến 250 khách, có kiểu dáng hiện đại, phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy để hoạt động hiệu quả trên tuyến này. Việc kêu gọi đầu tư phương tiện nhằm thực hiện Kế hoạch số 2162/KH-UBND về Phát triển điểm đến, sản phẩm dịch vụ trên tuyến du lịch đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021 được UBND thành phố đã ban hành đầu tháng 4-2019.

Công Hạnh