Khai giảng lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa V tại Công an TP Đà Nẵng

Thứ sáu, 06/01/2023 17:34
Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa V được Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Học viện An ninh nhân dân tổ chức lễ khai giảng ngày 5-1, dành cho 60 cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Công an TP Đà Nẵng, Bệnh viện 199 (Bộ Công an).
Đại diện khóa học tặng hoa cho lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân và lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng.
Đại diện khóa học tặng hoa cho lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân và lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng.

Thiếu tướng Trần Kim Hải-Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết: Đây là lớp học nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của những cán bộ sĩ quan Công an thuộc diện quy hoạch đội ngũ kế cận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, ngành giao phó…

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu: Đây là lớp học thứ 2 được Công an TP Đà Nẵng phối hợp Học viện An ninh nhân dân tổ chức để trang bị cho những cán bộ chiến sĩ đang công tác tại địa phương những kiến thức mới về lập trường, quan điểm của Đảng trong tình hình mới, nhằm nâng cao lập trường về chính trị… Công an TP Đà Nẵng xác định việc nâng cao trình độ nhận thức về chính trị phối hợp với sự nâng cao về nghiệp vụ để mỗi cá nhân cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành và địa phương giao phó.

Hàng năm, Công an TP Đà Nẵng đều thực hiện việc rà soát, cử cán bộ có năng lực, phù hợp với nhiệm vụ tham gia các lớp học nhằm từng bước nâng cao nhận thức về chính trị, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của ngành đề ra là xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thay mặt lãnh đạo 2 đơn vị có cán bộ chiến sĩ tham gia khóa học, Đại tá Trần Đình Liên yêu cầu 60 cán bộ chiến sĩ chấp hành tốt tính kỷ luật, kỷ cương nhằm đảm bảo chất lượng học tập đạt được kết quả tốt nhất theo yêu cầu của lãnh đạo Học viên An ninh nhân dân và Công an TP đề ra…

M.T