Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng

Thứ hai, 14/08/2023 11:01
Sáng 14-8, UBND TP Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng.
Cắt băng khánh thành Trung tâm Giám sát dịch vụ đô thị thông minh
Lãnh đạo thành phố tham quan Trung tâm Giám sát dịch vụ đô thị thông minh

Theo đó, từ năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã hình thành thí điểm Trung tâm Giám sát dịch vụ đô thị thông minh - hay MINI IOC - với một số dịch vụ thông minh cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; làm cơ sở để đánh giá và triển khai Trung tâm IOC. Sau khi thí điểm, đến nay thành phố Đà Nẵng xây dựng Trung tâm IOC (giai đoạn 1) theo mô hình: Trang bị công cụ tổng hợp, phân tích tập trung tại IOC cấp thành phố; kế thừa, sử dụng lại dữ liệu số hiện có của các ngành; các trung tâm điều hành (OC) quận, huyện và OC chuyên ngành được phân cấp, ủy quyền để sử dụng chung với IOC thành phố; không đầu tư thêm, trùng lặp.

Dự án Trung tâm IOC giai đoạn 1 đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương, UBND thành phố phê duyệt dự án từ cuối năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện, phê duyệt thiết kế chi tiết và phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức đấu thầu, khởi công dự án vào cuối năm 2022. Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ, của các sở, ban, ngành, địa phương, đến nay Trung tâm IOC Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thiện các chức năng, cung cấp 15 dịch vụ đô thị thông minh sẵn sàng đưa vào hoạt động phục vụ lãnh đạo các cấp và người dân, doanh nghiệp.

Cắt băng khánh thành Trung tâm Giám sát dịch vụ đô thị thông minh

Trung tâm IOC là hợp phần đại diện cho thành phố thông minh, việc khai trương đưa vào hoạt động Trung tâm IOC là dấu mốc và bước thay đổi lớn của thành phố, chuyển đổi cách thức hoạt động, chỉ đạo, điều hành của thành phố từ môi trường truyền thống sang môi trường số, thúc đẩy phát triển các trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số. Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP Đà Nẵng cho biết: Trong thời gian đến, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tích hợp các ứng dụng và dữ liệu chuyên ngành, hoàn thiện, bổ sung các chức năng, dịch vụ đô thị thông minh; phối hợp với các ngành, địa phương đang tham mưu ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm IOC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm, phục vụ Chính quyền đô thị và hướng đến thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Lê Anh Tuấn