Khẩn trương giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp trong các KCN

Thứ sáu, 23/02/2024 10:00
Thường trực Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng vừa đề nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết việc hỗ trợ giảm 30% tiền thuê đất cho 159 doanh nghiệp trong 2 Khu công nghiệp trên địa bàn.
Nhiều DN sản xuất trong 2 KCN ở Đà Nẵng vẫn chưa được giảm tiền thuê đất 30%.
Nhiều DN sản xuất trong 2 KCN ở Đà Nẵng vẫn chưa được giảm tiền thuê đất 30%.

Trước đó, vào các năm 2021 và 2022, Thủ tướng có chính sách giảm 30% tiền thuê đất với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang thuê đất của nhà nước để sản xuất. Các doanh nghiệp này thuê đất công nghiệp của thành phố để sản xuất thông qua Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng (Dazico) là đơn vị đại diện nhà nước. Dazico thu tiền và nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước (133/232 DN tại KCN Hòa Khánh thuê hơn 246 ha trả tiền hàng năm; 26/57 doanh nghiệp tại khu DVTS Đà Nẵng thuê 22,6 ha trả tiền hàng năm). 159 doanh nghiệp này đủ điều kiện được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất 30%, tổng cộng khoảng 18,3 tỷ đồng, nhưng từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được hưởng. Thường trực HĐND thành phố yêu cầu giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện trong quý I năm 2024.

HẢI QUỲNH