Khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức Trái tim xanh 2022

Thứ năm, 07/07/2022 11:05
Các cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam gồm: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cùng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (Australian Aid) vừa khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức Trái tim Xanh 2022 với thông điệp mạnh mẽ: không khoan nhượng với tình trạng bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ.

Sáng kiến này được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thay đổi hành vi của cá nhân, xã hội nhằm giúp ngăn chặn bạo lực trước khi bắt đầu.

P.V