Khởi động dự án "Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo"

Thứ bảy, 09/04/2022 11:40
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển văn hóa Hùng Vương cho biết, nhân "Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2022" kỷ niệm 10 năm "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2012-2022), Trung tâm cho ra mắt Dự án "Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo" vào ngày 10-4 (tức mồng 10 tháng 3 âm lịch). 

Dự án "Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo" là sự kiện khởi động chiến lược kế thừa và phát huy giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa trong tình hình mới.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức dự kiến sẽ phối hợp, thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng, trong đó có phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước thời Hùng Vương qua hệ thống tin nhắn của các mạng viễn thông.

V.N