Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội  TP Đà Nẵng đẩy mạnh các phong trào thi đua năm 2023

Thứ năm, 20/04/2023 08:06
Ngày 19-4, Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội TP Đà Nẵng (gồm: UBMTTQ Việt Nam  TP, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân; Thành Đoàn Đà Nẵng,  Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thành phố) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho Hội Nông dân.
Đồng chí Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho Hội Nông dân.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2022, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội TP đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho người dân... Đóng góp vào những kết quả đạt được của TP, cán bộ, đoàn viên, hội viên của Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội TP đã tích cực học tập, lao động sáng tạo, gắn thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan…

Năm 2023, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội TP tập trung xây dựng, phát huy vai trò góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, chương trình, mô hình, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và công tác chăm lo người nghèo, công tác cứu trợ…

Dịp này, Hội Nông dân TP được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP vì thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Thanh Hoa