Khối Xây dựng Lực lượng - Hậu cần - Trực thuộc dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ năm, 19/05/2022 09:50
Sáng 18-5, khối Xây dựng lực lượng- Hậu cần – Trực thuộc (Công  an TP Đà Nẵng) tổ chức lễ dâng hương tại nhà truyền thống nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng 18-5, khối Xây dựng lực lượng- Hậu cần – Trực thuộc (Công  an TP Đà Nẵng) tổ chức lễ dâng hương tại nhà truyền thống nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo khối Xây dựng lực lượng- Hậu cần- Trực thuộc (CATP Đà Nẵng) dâng hương.
Lãnh đạo khối Xây dựng lực lượng- Hậu cần- Trực thuộc (CATP Đà Nẵng) dâng hương.

Thời gian qua, các đơn vị trong khối thi đua Xây dựng lực lượng- Hậu cần – Trực thuộc đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới, năng động, sáng tạo trong công việc, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an TP trong thực hiện nhiệm vụ của Công an TP. Đồng thời, Khối đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo của Khối đã quán triệt nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần cống hiến, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

L.A.T