Không đủ điều kiện vẫn được nhận hỗ trợ Covid-19

Thứ năm, 10/12/2020 15:19

GIA LAI- Ngày 9-12, UBND H.Chư Prông vẫn đang xử lý, khắc phục các sai phạm liên quan đến việc chi trả hỗ trợ ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trước đó, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã rà soát việc chi tiền hỗ trợ Covid-19 cho các đối tượng bị ảnh hưởng tại huyện Chư Prông và một số địa phương khác. Kết quả rà soát tại H. Chư Prông có 2.064 hộ nghèo với 8.200 nhân khẩu được nhận hỗ trợ hơn 6,1 tỷ đồng, 4.377 hộ cận nghèo với hơn 19.000 nhân khẩu được nhận hỗ trợ 14,2 tỷ.

Qua xác minh trực tiếp 642 hộ gia đình (627 hộ nghèo, cận nghèo và 15 hộ ngoài danh sách), đoàn thanh tra xác định 167 hộ đủ điều kiện công nhận là hộ nghèo nhưng chỉ được công nhận hộ cận nghèo; 14 hộ đủ điều kiện nhưng lại không được công nhận là hộ nghèo.

Đặc biệt, có 20 hộ không đủ điều kiện nhưng được công nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, có 30 hộ với 37 nhân khẩu đủ điều kiện hưởng hỗ trợ nhưng không được đưa vào danh sách nên chưa được nhận với số tiền hơn 27,7 triệu đồng. Do đó, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã đề nghị Chủ tịch UBND H. Chư Prông chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai quy định; đồng thời chi trả tiền hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được nhận vì không nằm trong danh sách.

C.P