Không sử dụng ngân sách tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới

Thứ sáu, 18/12/2020 07:00

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Ban Bí thư vừa ký ban hành Chỉ thị 48-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2021. 

Chỉ thị yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2021 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch năm 2021. 

Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết; thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu, theo đó, phải phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

P.V