Kiểm tra 31 cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng

Thứ hai, 13/02/2023 14:35
Nhằm góp phần bình ổn thị trường xăng dầu, khí hóa lỏng trên địa bàn TP trước diễn biến phức tạp của tình hình thị trường xăng dầu và khí hóa lỏng trên thế giới và trong nước, đồng thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên lĩnh vực này, Cục QLTT TP Đà Nẵng vừa có Quyết định số 130/QĐ-CQLTT về việc kiểm tra 31 cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng trên địa bàn TP.
Khách hàng đổ xăng tại 1 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Khách hàng đổ xăng tại 1 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cụ thể, các trường hợp thuộc diện kiểm tra gồm có: Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Cảng Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Vận tải xăng dầu Vạn Lợi tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Thái Lộc, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Ánh Sáng, Công ty TNHH MTV Vĩnh Phú, Công ty TNHH Việt Thảo, Công ty TNHH Phú Hiền, Công ty TNHH MTV Tấn Thanh Toàn, DNTN Phước Hoàng, Công ty TNHH Quốc Việt New, Công ty TNHH MTV Đại lý xăng dầu số 2 Hòa Khánh, Công ty CP Xăng dầu Hòa Mỹ, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Biển Vàng, Cửa hàng xăng dầu Gia Nguyễn Tâm, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Nguyễn Đăng Khánh, Công ty TNHH Xăng dầu Đức Phú Quang, DNTN Hòa Hiệp, Công ty TNHH Mười Phước, Công ty CP Solid Ánh Minh, Công ty TNHH MTV Hậu Trung Hiếu, Công ty TNHH Bách An Nam, Công ty TNHH MTV Hải Lâm Thảo, Công ty TNHH Quỳnh Thiên Kim, Công ty TNHH Trung Đông, Công ty TNHH Anh Bửu, Công ty TNHH Gas Tín Nghĩa Phát, DNTT Kiều Trâm, Công ty TNHH MTV Trung Tiến Cường và Cửa hàng Bảy Vinh.

PHẠM HOÀNG