Kiểm tra, giám sát bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ, gia đình và trẻ em

Thứ sáu, 12/04/2019 06:00

Chiều 11-4, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) và công tác Gia đình, Trẻ em CATP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác VSTBPN, công tác gia đình và trẻ em CATP năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đại tá Lê Thanh Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP - Trưởng ban VSTBPN và công tác Gia đình, trẻ em CATP chủ trì  Hội nghị.

Theo Trung tá Lê Thị Thu Huyền - Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP, năm qua, Ban VSTBPN và công tác Gia đình, Trẻ em CATP đã tham mưu thực hiện công tác bình đẳng giới, VSTBPN, gia đình và trẻ em đạt nhiều kết quả tích cực. Thường trực Ban đã phát huy tính chủ động trong triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, tập huấn và phát huy tốt vai trò báo cáo viên về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; sử dụng hiệu quả đúng quy định về tài chính cho hoạt động VSTBPN... Tại Hội nghị, nhiều tham luận nêu lên các vấn đề còn tồn tại trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ; cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ phụ nữ các cấp được học tập, nâng cao trình độ về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ...

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Thanh Hải yêu cầu trong thời gian tới, Ban VSTBPN và công tác Gia đình, Trẻ em CATP tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước"; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; tăng cường kiểm tra hoạt động của Ban VSTBPN và công tác Gia đình, Trẻ em ở CA các đơn vị, địa phương; tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho CBCS.

Ngọc Quốc