Kiến nghị Trung ương quan tâm có cơ chế tài chính đặc biệt cho hoạt động khoa học và công nghệ

Thứ bảy, 27/08/2022 16:37
Tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo T.Ư do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) Nguyễn Hoàng Giang làm Trưởng đoàn về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của T.Ư Đảng (NQ 20) về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" vào chiều 26- 8, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề xuất T.Ư có chế tài đặc biệt cho hoạt động KH và CN.
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, thời gian qua Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư trong thực hiện NQ 20. Nhờ vậy, Đà Nẵng có 13 năm liên tiếp đứng đầu quốc gia về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT; ban hành 6 chương trình lớn về KH và CN; 260 nhiệm vụ KH và CN các cấp; đội ngũ nguồn nhân lực phát triển khá nhanh về cả số lượng và chất lượng… Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế như: KH và CN chưa thực sự trở thành động lực lớn thúc đẩy phát triển TP; nguồn lực đầu tư cho KH và CN còn hạn chế; chính sách thúc đẩy phát triển KH và CN còn khó tiếp cận; đội ngũ chuyên gia hàng đầu ở các lĩnh vực này còn ít; tư duy xem doanh nghiệp là trung tâm để tiếp cận, đổi mới và chuyển giao công nghệ (nhất là công nghệ nguồn) còn chưa rõ nét…

Vì vậy, đối với hoạt động KH và CN nói chung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng kiến nghị T.Ư quan tâm có cơ chế tài chính đặc biệt cho hoạt động KH và CN; quan tâm đến việc tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng 4.0 để thúc đẩy đất nước phát triển; tăng nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển KH và CN… Riêng với Đà Nẵng, mong Bộ KH và CN quan tâm thúc đẩy việc sớm thành lập trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia; hỗ trợ TP phát triển công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Trước đó, đánh giá về 10 năm thực hiện NQ 20 của Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ KH và CN Nguyễn Hoàng Giang nhìn nhận, TP Đà Nẵng là một trong những địa phương có sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo cụ thể việc thực hiện NQ 20 cũng như hoạt động KH và CN một cách rõ nét; là địa bàn có nhiều doanh nghiệp KH và CN; có nhiều đổi mới linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của địa phương trong hoạt động KH và CN. Trong thời gian tới, đề nghị Đà Nẵng cần quan tâm phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng doanh nghiệp KH và CN; cần thu hút được những doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước cũng như đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho hoạt động KH và CN. Các ý kiến đóng góp của TP sẽ được lựa chọn để đưa vào báo cáo tổng kết NQ 20 sắp tới.

Xuân Sơn