Kiên quyết làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên Công an nhân dân

Thứ ba, 09/08/2022 19:23
Ngày 8-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (T.Ư) phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân (CAND). Đại tướng, GS.TS Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an và GS.TS Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo.
Bộ trưởng Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ trì hội thảo với các đồng chí điều hành thảo luận tại hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, nhận thức rõ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, trong những nhiệm kỳ qua, lực lượng CAND luôn thể hiện tinh thần "gương mẫu đi đầu" trong thực hiện các nghị quyết, kết luận của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng CAND, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong đó, Bộ đã quyết liệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ban hành Kế hoạch số 93 để triển khai thực hiện; Kết luận số 21 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định của T.Ư về trách nhiệm nêu gương. Bộ đã cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường mạnh cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở; hoàn thành xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc. Đặc biệt, vừa qua, Đảng ủy Công an T.Ư đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành và tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong thời kỳ mới/ Kết quả của Hội thảo sẽ là động lực to lớn để lực lượng CAND tiếp tục khẳng định vai trò của mình, quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Hội thảo là hoạt động thiết thực để triển khai Kết luận Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII và Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Công an T.Ư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong CAND; qua đó thống nhất nhận thức và tăng cường vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên CAND.

Để đảm bảo chất lượng và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các ý kiến phát biểu tham luận tập trung đi sâu phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Bối cảnh tình hình, chức năng, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên CAND. Tập trung kiến nghị, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị...

Dưới sự điều hành của Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ- Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an và PGS.TS Lê Văn Lợi- Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân những biểu hiện suy thoái; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên CAND, nhằm xây dựng tổ chức đảng trong CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, một trong những điểm mới trong Kết luận 21 Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là cùng với chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tấn công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực với cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn.

Đặc biệt, Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, môi trường đấu tranh phòng, chống tội phạm vô cùng phức tạp, các đối tượng phạm tội không từ một thù đoạn nào để vô hiệu hóa lực lượng vũ trang, tìm cách mua chuộc, đe dọa, khống chế cán bộ, đảng viên để thực hiện âm mưu chống phá của mình. Nếu chúng ta không tỉnh táo, không chủ động thì có thể vấp vào và sa ngã...

"Chúng tôi rất tự hào khi được đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đánh giá: "Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng", và lực lượng CAND cũng xác định đó là sự tin cậy, niềm tự hào để phấn đấu, trong quá trình hoạt động", Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, việc ngăn chặn, đẩy lùi một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nhất là về đạo đức, lối sống trong CAND vẫn chưa đạt kết quả cao như mong muốn. Lực lượng CAND vẫn còn có cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện; giảm sút ý chí chiến đấu, có biểu hiện ngại khó, ngại khổ; đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thụ động, ỷ lại, trông chờ vào cấp trên; chấp hành chưa nghiêm kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy chế làm việc, quy trình công tác; tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ; sa vào tệ nạn xã hội...

"Ở một số bộ phận, lĩnh vực công tác vẫn còn xảy ra vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật. Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc", Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá.

Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, quy chế công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong CAND; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị Công an các cấp, chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn chặn, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, "lợi ích nhóm"...

CAND