Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi

Thứ năm, 08/11/2018 09:00

ĐÀ NẴNG - Công an TP Đà Nẵng vừa có kế hoạch về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, tận thu, tập kết kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên địa bàn TP;  phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng nghiệp vụ chức năng, CA các quận huyện đóng trên địa bàn. Trong đó, Phòng Cảnh sát Môi trường được giao trách nhiệm chủ trì, chủ động tổ chức công tác nắm tình hình, kiểm tra xử lý trong hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn TP; chủ động phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra việc chấp hành Luật khoáng sản của các tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời khảo sát, lên danh sách và kiểm tra hoạt động mua bán cát, sỏi tại các bến bãi trên địa bàn TP...    

Cũng theo kế hoạch, Báo Công an TP Đà Nẵng và Phòng Công tác Đảng Công tác chính trị Công an TP có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền quá trình thực hiện kế hoạch này. Trên tinh thần chung kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

P.THỦY