Kon Tum sẽ trồng mới 500 ha sâm Ngọc Linh trong năm 2021

Thứ hai, 07/12/2020 08:11

Sáng 6-12, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 11 dưới sự chủ trì của tập thể Thường trực HĐND tỉnh. Năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,39% so với năm trước, GRDP bình quân đầu người tăng từ 41,27 triệu đồng (năm 2019) lên 46,58 triệu đồng (năm 2020). Sản xuất nông nghiệp ổn định với tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt hơn 177.000 ha, tăng 3,65% so với năm 2019; 3 lĩnh vực đột phá được triển khai tích cực; sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đạt khoảng 3.000 tỷ đồng...

Kon Tum đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021 với một số chỉ tiêu trọng tâm: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 20.000 tỷ đồng trở lên; giá trị xuất khẩu đạt 162 triệu USD; trồng mới được 2.000 ha cây ăn quả, 500 ha sâm Ngọc Linh và 2.000 ha các cây dược liệu khác; trồng mới 3.000 ha rừng; phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguyễn Phi Em