Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2026 về công tác xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Thứ năm, 13/04/2023 06:39
Sáng 12-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022.
Các đại biểu tham gia hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2026
về công tác xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Đặc biệt, hội nghị cũng đã tổ chức buổi lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2026 về công tác xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Theo đó, trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cùng với Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố đã tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái.

Các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái đã được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, công bằng, nghiêm minh, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng đã thực hiện các chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật từ năm 2018-2022. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ đã được quan tâm, từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Chị em đã hiểu được quyền và nghĩa vụ của người phụ nữ, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đối với phụ nữ và phụ nữ vi phạm pháp luật. Quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ đã được đảm bảo, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên phụ nữ. Cùng với đó, chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia và Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong công tác xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Các đại biểu tham gia hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2022-2026; ký kết với Sở Tư pháp về phối hợp “Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2023-2026; và ký kết chương trình phối hợp với Hội Luật gia thành phố “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính sách pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, giám sát việc thi hành pháp luật và hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2023-2026.

Dịp này, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương đã trao Bằng khen của Hội LHPN thành phố cho bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam nhằm tri ân những đóng góp tích cực của bà Elisa trong hoạt động vì bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Đà Nẵng.

Lê Anh Tuấn