Ký kết Giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024

Thứ năm, 04/04/2024 07:02
Ngày 3-4, Khối thi đua An ninh nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024. Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam dự và chỉ đạo hội nghị.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị Khối An ninh nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam ký kết giao ước thi đua.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị Khối An ninh nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam ký kết giao ước thi đua.

Với phương châm “An ninh chủ động; an ninh toàn diện, phát triển” gắn với việc thực hiện khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh”, mục tiêu được các đơn vị đề ra tại hội nghị là phấn đấu năm 2024, không có đảng viên, cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật; 100% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”, “Đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực”...; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động, Chương trình hoạt động và Giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024, thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ chung và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long yêu cầu các đơn vị bám sát nội dung thi đua được ký kết, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể; thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao năm 2024. Bên cạnh đó, đề nghị đơn vị Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua trong Khối; tổ chức đánh giá, chấm điểm, bình xét danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2024 đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời.

Q.N