Kỷ luật Trưởng phòng TN-MT H. Hướng Hóa

Thứ năm, 04/04/2019 11:41

QUẢNG TRị- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 3-4 cho biết, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, đã ra quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Phước Định- Huyện ủy viên, Đảng ủy viên cơ quan chính quyền, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng TN- MT H. Hướng Hóa bằng hình thức "cách tất cả các chức vụ trong Đảng".

Trong thời gian giữ các cương vị trên, ông Dương Phước Định do thiếu gương mẫu trong công tác, chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành chưa đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, dẫn đến có những khuyết điểm, vi phạm như: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý đất đai; tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc giao đất lâm nghiệp, thu hồi đất, bố trí giao đất sản xuất cho các hộ dân và cho thuê đất không đúng quy định; tham mưu cho UBND huyện ký ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân không đúng trình tự, quy định, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc  trong việc ký kết hợp đồng nguyên tắc về đo vẽ, lập bản đồ dự án trồng cây mắc ca tại H. Hướng Hóa.

Q.T