Lâm Đồng nghiêm cấm cán bộ đi nộp, nhận kết quả thay cho chủ sử dụng đất

Thứ ba, 23/08/2022 14:40
Sau một loạt vụ việc liên quan đến tiêu cực tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ở một số địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Trong đó, đáng chú ý, Sở nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện,thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đi nộp, nhận kết quả thay cho chủ sử dụng đất, tạo dư luận không tốt tại địa phương.

Theo Thông báo số 263 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đã có tới 376 bộ hồ sơ do cán bộ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai và các đơn vị liên quan đi nộp, nhận kết quả thay cho chủ đất mà không có giấy ủy quyền.

C.Q.H