Làm sao đặt giấc mơ?

Thứ tư, 17/02/2021 22:55

Đặt giấc mơ vào giữa gối

gối thì dài giấc mơ lại ngắn

ngắn hơn sợi tóc vừa rụng

không muốn mình mãi rối tung

Đặt giấc mơ vào lõm gối

gặp hơi thở người đang già

giấc mơ bảo mình lão hóa

bị đêm trắng ăn mòn

Đặt giấc mơ lệch trên gối

giấc mơ nhìn xuyên trần nhà

có con thằn lằn mất ngủ

trượt ngã xuống cơn mơ tôi

Đặt giấc mơ lên gối vào giữa đêm

đèn quên tắt

giấc mơ chói mắt

trừng vào ai.

HOÀNG THÁI