Lan tỏa phong trào thi đua “Sổ vàng lập công – Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân” của Công an tỉnh Đắk Nông

Thứ bảy, 05/11/2022 08:13
“Sổ vàng lập công - Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân” là mô hình thi đua tiêu biểu, có sức lan tỏa rộng lớn của Công an tỉnh Đắk Nông trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Qua đó đã ghi nhận, vinh danh nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiên trên các mặt công tác, góp phần lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh và niềm say mê với công việc của mỗi cán bộ, chiến sĩ, củng cố và nâng cao lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
Thông qua phong trào thi đua “Sổ vàng lập công – Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân” nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng
“Sổ vàng lập công – Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân” của C Công an tỉnh Đắk Nông.

Phong trào thi đua “Sổ vàng lập công – Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân” là mô hình được Công an tỉnh Đắk Nông triển khai từ tháng 9 năm 2021 nhằm ghi nhận và tôn vinh những gương người tốt, việc tốt, thành tích, chiến công tiêu biểu, nổi bật (gọi chung là việc tốt) của các tập thể và từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an Đắk Nông.

Bằng cách làm, hàng ngày mỗi cán bộ, chiến sĩ ghi lại những việc tốt vì Nhân dân của mình, hàng tháng, trên cơ sở các đội, Công an xã, phường, thị trấn, đồn Công an giới thiệu, Công an các đơn vị tổ chức xét chọn ít nhất 1 việc tốt của đơn vị mình đạt tiêu chuẩn theo quy chế, ra quyết định công nhận và ghi vào sổ vàng của các đơn vị, đồng thời tổng hợp báo cáo về Hội đồng xét việc tốt vì Nhân dân Công an tỉnh để theo dõi. Trên cơ sở xét chọn từng tháng, Công an các đơn vị tổ chức xét chọn ít nhất 1 việc tốt tiêu biểu của đơn vị mình theo quý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị và gửi về Hội đồng xét việc tốt vì Nhân dân Công an tỉnh. Hàng quý, Công an tỉnh xét chọn không quá 20 việc tiêu biểu nhất ghi “Sổ vàng lập công – Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân”... Từ khi triển khai đến nay, Công an tỉnh đã xét chọn và công nhận được 40 việc tốt của các tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng Công an Đắk Nông để ghi vào sổ vàng và vinh danh, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Nội dung được ghi vào sổ vàng của Công an các đơn vị là những việc tốt trực tiếp hoặc gián tiếp vì Nhân dân, được Hội đồng xét việc tốt vì Nhân dân của Công an các đơn vị xét chọn với tỷ lệ 80% trở; đối với sổ vàng của Công an tỉnh, trên cơ sở các đơn vị lựa chọn, đề xuất, Hội đồng xét việc tốt vì Nhân dân Công an tỉnh xét chọn với tỷ lệ 80% trở lên để ghi sổ vàng. Tất cả những gương điển hình tiên tiến ghi trong sổ vàng lập công đều được ghi lại một cách trang trọng, vinh danh, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân được biết, học tập noi theo.

Phong trào thi đua “Sổ vàng lập công – Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân” đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong từng cán bộ, chiến sĩ và từng đơn vị (từ tỉnh đến cơ sở), góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về mọi mặt công tác, tác động trực tiếp đến ý thức, tính tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ, tạo không khí thi đua tự nguyện, tự giác, sôi nổi, rộng khắp trong toàn lực lượng. Đồng thời tiếp thêm niềm say mê với công việc; ý chí, lòng quyết tâm tiến công tội phạm và tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của CBCS. Những hành vi vi phạm, tiêu cực, thoái hóa biến chất về tư tưởng, đạo đức và lối sống, sách nhiễu, phiền hà đối với nhân dân đã được CBCS Công an tỉnh kiên quyết loại bỏ. Từ đó, củng cố và nâng cao lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thông qua phong trào thi đua “Sổ vàng lập công – Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân” nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng

Qua thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và Phong trào thi đua “Sổ vàng lập công – Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân”, Công an các đơn vị, địa phương đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu thi đua trên từng lĩnh vực công tác được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu gương, trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến bằng sự tận tụy, nhiệt huyết, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tất cả vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân, lập nên những chiến công ghi dấu ấn đậm nét, làm lan tỏa truyền thống tốt đẹp của CAND nói chung và Công an Đắk Nông nói riêng. Nhờ đó mà tình hình ANTT trong thời gian qua luôn được bảo đảm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi, tỷ lệ điều tra phá án được nâng cao. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tăng cường và bảo đảm tốt tốt hơn, tai nạn giao thông và cháy nổ được kiềm chế và kéo giảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, xã hội-từ thiện được duy trì và nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng rãi, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực, huy động được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT và xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả.

Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế tại địa phương, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" nói chung, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và Phong trào thi đua “Sổ vàng lập công – Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân” nói riêng đã trở thành động lực, cổ vũ mạnh mẽ lực lượng Công an Đắk Nông thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Mỗi thành tích, mỗi chiến công của Công an Đắk Nông đều có dấu ấn đậm nét từ phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Hồng Long