Lan tỏa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ ba, 07/01/2020 09:00

ĐÀ NẴNG - Sáng 6-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP lần thứ 3, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020.

Năm qua, các chương trình phối hợp đã được lồng ghép có hiệu quả trong việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Thành phố 4 an" tại 59 điểm với 8.720 người tham dự. Quỹ toàn thành phố đã được vận động hơn 29,5 tỷ đồng; từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" đã vận động Mặt trận các cấp tổ chức trao 22.714 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trị giá trên 10 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên cũng đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vận động hỗ trợ trao quà Tết cho hộ nghèo với 29.760 suất quà, trị giá hơn 13 tỷ đồng. Đặc biệt, Mặt trận các cấp thành phố đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 632 nhà Đại đoàn kết với số tiền hơn 15 tỷ đồng, hỗ trợ học bổng cho 3.519 học sinh, sinh viên con hộ nghèo có điều kiện học tập với số tiền hơn 3 tỷ đồng...

Dự kiến trong năm 2020, UBMTTQVN TP tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đánh của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí.

LÊ ANH TUẤN