Lãnh đạo quận Liên Chiểu phải thực sự quyết tâm, quyết liệt và quyết đoán

Thứ ba, 13/06/2023 07:00
Chiều 12-6, bộ phận Thường trực Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) làm việc với quận ủy Liên Chiểu nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21) và kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường vụ quận ủy Liên Chiểu trong thực hiện Kết luận 21; Kế hoạch số 45; các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý Ban Thường vụ quận ủy Liên Chiểu thời gian đến cần quan tâm đến biệc tăng cường phê bình và tự phê bình; tập trung nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của việc thực hiện Kết luận số 21, Kế hoạch số 45. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng mô hình, cách làm hay; quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp phường, để xử lý hiệu quả công việc, không để nhân dân phiền hà.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận: Trong thực hiện kết luận số 21, Kế hoạch số 45, Liên Chiểu cũng có nhiều cách làm hay, rất đáng được biểu dương. Vì vậy, đề nghị bộ phận Thường trực Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nên rà soát để đánh giá lại những việc làm, mô hình hiệu quả để đánh giá so sánh với các địa phương khác cũng như nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả đó.

Bí thư Thành ủy cho rằng, là địa bàn với áp lực về dân số, lại là địa phương đang có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, nhiều dự án động lực trọng điểm chính là một áp lực rất lớn đối với Liên Chiểu, trong khi tình hình kinh tế đang ở thời điểm khó khăn. Vì vậy, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất quyết không được đánh giá chủ quan. Trong khi đó, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng vẫn là nhiệm vụ căn cơ, quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay. Thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ rà soát lại những nhiệm vụ, giải pháp mà kế hoạch số 45 đề ra để các quận huyện, trong đó có Liên Chiểu triển khai thực hiện; cái gì đã làm thì bổ sung, cái gì chưa làm được phải bắt tay vào làm ngay; tập trung các giải pháp để khắc phục những hạn chế, những đầu việc chưa làm tốt, chưa đạt kết quả cao.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề về trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, hạn chế câu chuyện buông lỏng quản lý; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra, giám sát, đánh giá về năng lực của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng.

“Là địa bàn chiến lược trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, chính vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 10 năm 2022, tôi đề nghị Ban Thường vụ quận ủy cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, phát triển quận Liên Chiểu đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Ban Thường vụ quận ủy phải thực sự quyết tâm, quyết liệt và quyết đoán trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của quận. Những việc gì thuộc thẩm quyền của thành phố thì phải thực hiện kiên nhẫn, kiên trì, đeo bám để cho ra được cơ chế chính sách” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đánh giá của Ban Thường vụ quận ủy Liên Chiểu cho thấy, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21, Kế hoạch số 45. Công tác cán bộ được đẩy mạnh hơn, thực hiện bài bản hơn; đã từng bước sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, sở trường công tác của cán bộ, đảng viên, đảm bảo tính kế thừa trong công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Quận ủy từng bước xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực thông qua thực hiện chặt chẽ, minh bạch một số chủ trương công tác cán bộ kết hợp với xây dựng, tổ chức thực hiện chặt chẽ quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, xác định rõ trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan công quyền.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm; công tác thanh tra, kiểm tra của chính quyền, kiểm tra giám sát của Mặt trận và các đoàn thể được chú trọng. Quận ủy đã kịp thời chỉ đạo, xử lý, kiểm điểm trên tinh thần chặt chẽ, nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Bộ phận Thường trực Quận ủy làm tốt công tác theo dõi, nắm tình hình, qua đó chủ động làm việc với các đơn vị, cá nhân có dư luận về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện nhiệm vụ. Thông qua đó, đã có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Công tác dân vận, tiếp nhận, xử lý, phản hồi những ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và đối thoại với các tầng lớp nhân dân được quan tâm làm tốt.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) được thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, kiểm điểm kịp thời các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ; những kiến nghị, bức xúc của nhân dân được tập trung xử lý, giải quyết.

CÔNG HẠNH