Lập quy hoạch bảo quản, phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử quốc gia “Các địa điểm liên quan đến Dinh chúa Nguyễn (1558-1626)”

Thứ bảy, 01/04/2023 09:15
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định phê duyệt  Nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị lịch sử quốc gia “Các địa điểm liên quan đến Dinh chúa Nguyễn (1558-1626)”, giao UBND H.Triệu Phong chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT&DL và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức lập trình, trình duyệt đồ án.
Lễ rước tượng Thái phó Nguyễn Ư Dĩ vào đền thờ tại xã Triệu Giang, H.Triệu Phong. Ông được xem là khai quốc công thần, người có nhiều công lao giúp chúa Nguyễn Hoàng dựng nghiệp.
Lễ rước tượng Thái phó Nguyễn Ư Dĩ vào đền thờ tại xã Triệu Giang, H.Triệu Phong. Ông được xem là khai quốc công thần, người có nhiều công lao giúp chúa Nguyễn Hoàng dựng nghiệp.

Tiến độ thực hiện không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định được phê duyệt. Theo đó, quy mô nghiên cứu quy hoạch là hơn 513 ha. Đối tượng nghiên cứu lập quy hoạch là Di tích lịch sử quốc gia các địa điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn tại các xã Triệu Ái, Triệu Giang và TT Ái Tử của H.Triệu Phong; giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cổ của di tích và khu vực có liên quan; giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với các điểm di tích; không gian cảnh quan, môi trường xung quanh di tích; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích...

Một trong những mục tiêu của nhiệm vụ quy hoạch chính là định hướng kế hoạch, lộ trình và các nhóm giải pháp tổng thể quản lý, đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích cho khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II; định hướng cho hoạt động khai thác du lịch cho vùng ngoại biên - kết nối- lan tỏa. Về mục tiêu dài hạn là bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các yếu tố mang thuộc tính lịch sử gốc của di tích, đồng thời tạo ra không gian lưu niệm lịch sử nhằm tôn vinh, tưởng niệm về thời kỳ lịch sử các chúa Nguyễn, cũng như tạo ra một khu du lịch mang tính chất Lịch sử - Văn Hóa để kết nối với những di tích lịch sử văn hóa hiện có ở vùng phụ cận.

Bảo Hà