Lấp suối làm bờ kè!

Thứ hai, 23/05/2022 12:42
- Ai dám làm càn rứa Hai Phú Ninh?
Khu vực Cty TNHH Thái Bình lấn chiếm suối Trà Thai để làm bờ kè.
Khu vực Cty TNHH Thái Bình lấn chiếm suối Trà Thai để làm bờ kè.

- Là Cty TNHH Thái Bình trong Cụm công nghiệp Tam Đàn (H. Phú Ninh, Quảng Nam) đó Bề Tui.

- Hai nói rõ sự việc nghe nào.

- Từ phản ánh của người dân, ngày 28-4-2022, UBND xã Tam Đàn kiểm tra phát hiện Cty TNHH Thái Bình có hành vi lấn chiếm đất con suối Trà Thai thuộc thôn Thạnh Hòa (xã Tam Đàn) để xây dựng bờ kè. Qua kiểm tra xác định, Cty này đã xây dựng 40 trụ bê-tông, tường gạch, lưới B40 với tổng chiều dài 55m và đang xây mới bờ kè gồm 49 trụ bê-tông với chiều dài 60m. Thời điểm kiểm tra, Cty này đang làm trụ bê-tông lấn chiếm ra lòng suối Trà Thai khoảng 1,8m, đồng thời san ủi đất mục đích lấp diện tích đất này. Tổng diện tích Cty TNHH Thái Bình lấn chiếm là 8.354,5m2.

- Cty TNHH Thái Bình lý giải sao về việc làm này Hai?

- Đại diện Cty giải thích rằng, do bờ suối Trà Thai đến ranh giới đất Cty thuê bị sạt lở nên xây dựng để tận dụng đất bỏ hoang và kè giữ đất. Nếu sau này nhà nước thu hồi thì Cty sẽ trả lại theo đúng diện tích và hiện trạng.

- Vậy chính quyền địa phương giải quyết vụ việc này thế nào?

- Sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Tam Đàn đã yêu cầu Cty TNHH Thái Bình dừng hành vi xây dựng trái phép, đưa tất cả người và phương tiện rời khỏi khu vực lấn chiếm. UBND huyện Phú Ninh cũng đã kiểm tra và có tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh xem xét xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

- Bề Tui thiết nghĩ, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cần có biện pháp xử lý hành vi tự ý lấn chiếm đất Nhà nước làm bờ kè mà không xin phép của Cty TNHH Thái Bình.

BỀ TUI