Lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Thứ ba, 18/01/2022 16:04

Thông tin từ Sở VH&TT Quảng Bình cho biết:  Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Trong đó, lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ (ở H. Quảng Ninh và TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đua thuyền trên sống Nhật Lệ.

Lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2-9 ở H. Quảng Ninh và dịp 30-4 - 1-5 ở TP Đồng Hới. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức từ lâu ở các địa phương nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần bảo tồn, gìn giữ phát huy nét đẹp văn hóa của quê hương và thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong các tầng lớp nhân dân...

Quyết định của Bộ VH- TT & DL yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp nơi có Di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với Di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về Di sản văn hóa.

N.N