Liên Chiểu bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp phòng

Thứ sáu, 23/12/2022 14:01
UBND Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa có quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp phòng, cụ thể: bổ nhiệm ông Hồ Sĩ Khánh - Chuyên viên Phòng Quản lý Đô thị giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị; bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Toàn- Chuyên viên Văn phòng UBND quận giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Giải phóng Mặt bằng quận.
Lãnh đạo Q. Liên Chiểu chúc mừng 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm.
Lãnh đạo Q. Liên Chiểu chúc mừng 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu Lê Thế Nhân, mong trên cương vị công tác mới, 2 cán bộ phát huy tinh thần sáng tạo, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực để cùng với tập thể đơn vị công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công Hạnh