LỜI CẢM TẠ

Thứ hai, 15/11/2021 07:31

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

-Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hòa Vang, Đảng ủy, UBND,UBMTTQVN xã Hòa Tiến, cấp ủy, Ban nhân dân thôn Lệ Sơn Bắc, Hội Người Cao tuổi, Hội Tù Yêu nước thôn Lệ Sơn Bắc, Lệ Sơn Nam xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Hội đồng gia tộc Tộc Lê, Tộc Đặng Lệ Sơn, Hòa Tiến.

- Đảng ủy- Giám đốc CATPĐN, các phòng nghiệp vụ, Công An các quận và huyện Hòa Vang, Công An các phường, xã thuộc CATPĐN.

- Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 CSCĐ - Bộ Công an, Bệnh viện 199 Bộ Công An.

- Bộ Y tế, Trường Đại Học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng,

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy ,chính quyền các cấp, bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa viếng, đến viếng, phúng điếu, chia buồn và tiễn đưa linh cửu Mẹ, Bà của các con chúng tôi, bà Đặng Thị Thanh, sinh năm 1935, quê quán thôn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng đến nơi an nghĩ cuối cùng. Trong lúc tang gia nếu có gì sơ suất xin niệm tình thứ lỗi.

Thay mặt gia đình Thứ Nam Lê Văn Sinh