Lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an TP Đà Nẵng hoàn thành chương trình, công tác chung của Bộ tư lệnh

Thứ năm, 21/09/2023 07:10
Đó là đánh giá của Đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Hà- Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ  (Bộ Công an) làm trưởng đoàn về kết quả kiểm tra lực lượng CSCĐ trực thuộc Công an TP Đà Nẵng.
Kiểm tra nội dung quân sự, võ thuật đối với lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.
Thiếu tướng Lê Văn Hà- Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng tại thao trường.

Thiếu tướng Lê Văn Hà nhận xét, qua 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả của đoàn kiểm tra và sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng, chương trình kiểm tra nghiệp vụ CSCĐ năm 2023 đã cơ bản hoàn thành theo mục tiêu, chương trình đề ra.

Qua kết quả kiểm tra thực tế cho thấy Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng rất quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, khoa học về công tác CSCĐ. Đối với Phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên, đột xuất của Ban Giám đốc giao; hoàn thành các chương trình, công tác chung của Bộ Tư lệnh. Đơn vị đã áp dụng linh hoạt vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả các hoạt động chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của địa phương. Nổi bật nhất là Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức triển khai nghiêm túc lực lượng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu đảm bảo theo quyết định của Bộ Công an. Hàng năm, tổ chức học tập, huấn luyện theo chương trình, kế hoạch. Công tác huy động lực lượng dự bị đảm bảo về thời gian, quân số theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Để góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025, Thiếu tướng Lê Văn Hà đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trên cơ sở biên chế Bộ giao hàng năm, các tiêu chí bố trí cán bộ 4 cấp Công an, khung biểu biên chế lực lượng CSCĐ và thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của Công an địa phương cần quan tâm, thường xuyên tăng cường, bổ sung quân số cho Phòng CSCĐ theo ấn định biên chế để đảm bảo quân số, đáp ứng yêu cầu công tác. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ có chuyên môn đặc thù như quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, cán bộ làm công tác nghiệp vụ cơ bản; quan tâm, phát triển nguồn nhân lực cán bộ tại chỗ; có chế độ chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với cán bộ đang công tác tại CSCĐ có năng lực, có tâm huyết để đóng góp và xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng; chỉ đạo thường xuyên rà soát, bổ sung, thay thế biên chế của đơn vị Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu để đảm bảo về cơ cấu độ tuổi, giới tính, đơn vị theo quy định; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và của Bộ Tư lệnh CSCĐ; nhất là Kế hoạch 236/KH-BCA-K02 ngày 5-5-2023 về triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng lực lượng CSCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; quan tâm, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện đối với lực lượng CSCĐ chính quy và huấn luyện hàng năm đối với lực lượng dự bị chiến đấu, đảm bảo đủ sức giải quyết tình huống đột xuất, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, theo phương châm 4 tại chỗ… Đặc biệt, Công an TP Đà Nẵng cần quan tâm, tham mưu, đề xuất với UBND TP Đà Nẵng ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để xây dựng mới hệ thống kho theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và Bộ Công an để phục vụ công tác bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ được thuận lợi và an toàn.

Kiểm tra nội dung quân sự, võ thuật đối với lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Với Phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng, đoàn kiểm tra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các quy định của Luật CSCĐ, các Nghị định, Thông tư liên quan đến nghiệp vụ CSCĐ để tham mưu giúp Ban Giám đốc triển khai các chương trình, kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CSCĐ. Đồng thời tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện các chủ trương, giải pháp để triển khai đề án, dự án hiện đại hóa lực lượng CSCĐ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Đinh Nga