Miễn nhiệm Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ

Thứ bảy, 05/12/2020 11:00

Đại diện HĐND thị xã Đức Phổ tặng hoa ông Trần Phước Hiền (phải).

QUẢNG NGÃI - Sáng 4- 12, tại kỳ họp chuyên đề HĐND thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, HĐND thị xã Đức Phổ tổ chức kỳ họp lần thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ đối với ông Trần Phước Hiền. Tất cả 28 đại biểu dự họp đều biểu quyết nhất trí thông qua. Ông Trần Phước Hiền là Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ. Trước đó, ngày 1-12, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Thủ tướng và Bộ Nội vụ cho phép UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bầu bổ sung ông Trần Phước Hiền giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

T.TẨN