Miền Trung- Tây Nguyên đạt hơn 20,3 tỷ kWh điện thương phẩm

Thứ sáu, 14/01/2022 15:19

Công nhân ngành Điện duy tu, bảo dưỡng các TBA.

Tổng giám đốc Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) Ngô Tấn Cư ngày 13-1 thông tin, trong năm 2021, EVNCPC đã hoàn thành thực hiện mục tiêu kép "Vừa phòng chống dịch COVID -19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH". Trong đó, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 20,3 tỷ kWh, tăng 6,33% so với năm 2020, doanh thu tiền điện tăng 8,73%; tổn thất điện năng thực hiện 4,43%, thấp hơn 0,22% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,12% so với kế hoạch.

EVNCPC cũng đã hoàn thành 100% trung tâm giám sát, điều khiển từ xa; 100% TBA không người trực; tỷ lệ công tơ điện tử trên lưới điện đạt 95,6% tổng công-tơ khách hàng; thực hiện sửa chữa điện nóng gần 17.000 lần, tăng 50,83% so với năm 2020, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian mất điện khách hàng; giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng với tổng số tiền 306 tỷ đồng… 

PHƯƠNG KIẾM