Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an xã bán chuyên trách

Thứ tư, 23/08/2023 07:30
Sáng 22-8, tại hội trường Công an thị xã Đức Phổ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn năm 2023.

Trong thời gian từ 22 đến 28-8, 105 Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn thị xã Đức Phổ và huyện Mộ Đức sẽ được các báo cáo viên Công an tỉnh truyền đạt 8 chuyên đề liên quan đến hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở. Cuối đợt tập huấn, ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của các học viên.

Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm ANTT được quy định tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND, ngày 21-7-2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi được sử dụng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trung Tẩn