MỜI QUẢNG CÁO TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG

Thứ sáu, 26/02/2016 11:03

CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG
     BÁO CÔNG AN

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG

(Áp dụng trên Báo Công an TP Đà Nẵng Online kể từ ngày 01/01/2017)

                                                                                                                        ĐVT: VND/tuần

              

VỊ TRÍ

 

 KÍCH THƯỚC (pxs)

 

ĐƠN GIÁ

HomePage Top

735 x 90

2.000.000

1/2 HomePage Top

367 x 90

1.000.000

CategoryPage Top

735 x 90

1.600.000

Right 1

265 x 125

2.000.000

Right 2

265 x 125

1.900.000

Right 3

265 x 125

1.800.000

Right 4

265 x 125

1.700.000

HomePage Center

460 x 90

1.600.000

Right On HomePage

160 x 264

1.400.000

OutSource HomePage

240 x 150

1.500.000

Bottom Category

570 x 90

1.300.000

Bottom HomePage

1.000 x 120

1.800.000

1/2 Bottom HomePage

500 x 120

   900.000

Page Video

350 x 190

1.500.000

Popup Right & Left

120 x 265

3.000.000

Small Right

160 x 264

1.000.000

Big Right

280 x 250

1.600.000

Epage Bottom

350 x 90

2.000.000

1/2 Epage Bottom

175 x 90

1.000.000

Top FAQ

735 x 90

3.000.000

1/2 Top FAQ

367 x 90

1.500.000

Right On FAQ

160 x 264

1.000.000

Bài PR

900 chữ + 1 ảnh

2.000.000

Bài PR

trên 900 chữ - 1.500 chữ + 1 ảnh

3.000.000

Bài PR

trên 1.500 chữ trở lên + 1 ảnh

4.000.000

Ảnh đăng bài PR

thêm 1 ảnh

200.000

                                                                       Biểu giá này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng

1. Quy định chung:

+ Cơ chế chia sẻ: luân phiên xuất hiện 3 đơn vị cùng 1 vị trí, mỗi đơn vị xuất hiện 15 giây.

+ Chế độ độc quyền: banner duy nhất xuất hiện tại tất cả các trang cùng 1 vị trí.

+ Nhúng mã code: Có thể nhúng được các mã HTML tương ứng có sẵn

+ Thiết kế đồ họa dạng JPG/GIF hoặc Flash động không quá 15 giây.

+ Các banner quảng cáo do khách hàng cung cấp và có dung lượng < 100Kb.

2. Chính sách khuyến mãi:

+ Chiết khấu 30% đối với quảng cáo có thời lượng từ 01 tuần đến 04 tuần;

+ Chiết khấu 50% đối với quảng cáo có thời lượng từ trên 04 tuần trở lên;

+ Đăng miễn phí 02 tuần cho tất cả khách hàng có quảng cáo bằng nội dung bài PR đăng trên trang 9 (Đô thị & Phát triển) và trang 15 (Khoa học & Sức khỏe) của báo giấy.

BÁO CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG: 62 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng; Tel: 0236.3822626; Fax: 0236.3824892

Liên hệ:

tại Đà Nẵng, Mr Nam - 0913443936;

tại Quảng Nam, Mr Danh - 0905088639;

tại phía Nam, Mr Phúc - 0903924405;

tại Tây Nguyên, Mr Tân - 0984829866;

tại Bắc Miền Trung, Mr Sơn - 0985386183.