Môn Lịch sử ở bậc Trung học Phổ thông là môn học bắt buộc

Thứ tư, 13/07/2022 09:50
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa chính thức ban hành Kế hoạch thực hiện môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (sau đây viết tắt là CTGDPT mới). Theo đó, môn Lịch sử ở bậc học này đã được Bộ GD-ĐT chuyển sang là môn học bắt buộc trong CTGDPT mới.

Để kịp thời triển khai ngay trong năm học 2022-2023 ở khối lớp 10 trung học phổ thông (THPT), Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh, thẩm định Chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học (lớp 10, lớp 11, lớp 12) để dạy cho tất cả học sinh. Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức Hội thảo xin ý kiến các nhà khoa học, giáo viên về Chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc, trước ngày 14-8-2022. Bộ cũng yêu cầu Vụ Giáo dục Trung học thành lập Ban biên soạn, tổ biên tập và tổ chức thẩm định phần nội dung Lịch sử bắt buộc. Thời gian hoàn thành trước ngày 15-8-2022; đồng thời thành lập Ban phát triển chương trình Lịch sử cấp THPT và thực hiện nhiệm vụ biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, hoàn thành trước ngày 25-8-2022.

Các đơn vị sẽ tổ chức các đợt tập huấn, 3 buổi/đợt tại 3 miền Bắc, Trung, Nam nhằm hướng dẫn giáo viên, các trường về phần nội dung Lịch sử bắt buộc mới, hoàn thành trước ngày 20-9-2022.

Như vậy, sau nhiều tranh cãi liên quan đến chủ trương của Bộ GD-ĐT khi để môn Lịch sử là môn tự chọn trong CTGDPT mới đối với bậc THPT bắt đầu triển khai trong năm học tới đây đối với HS lớp 10, môn Lịch Sử đã được trả về với đúng vai trò, vị trí của nó trong môi trường giáo dục phổ thông.

B.T.V