Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mua bán người

Thứ ba, 22/02/2022 17:27

Ngày 21-2, tại TPHCM, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp Công an TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo lần thứ hai về nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mua bán người, khu vực từ Quảng Bình trở vào phía Nam. Tham dự hội thảo gồm hơn 60 đại biểu đến từ các cơ quan liên ngành Trung ương từ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại diện lực lượng Công an, Biên phòng một số tỉnh, thành phố trọng điểm phía Nam về mua bán người và giáp biên với Lào, Campuchia. Các chuyên gia quốc tế từ Văn phòng Chương trình khu vực tham dự theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày (21 và 22-2) với 3 phiên thảo luận chính. Các đại biểu lắng nghe các bài tham luận chuyên sâu từ các chuyên gia trong nước và quốc tế và tham gia các phiên thảo luận nhóm theo lĩnh vực chuyên trách để nâng cao nhận thức về nội hàm công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người; nêu bật một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mua bán người.

Những kết quả đạt được tại hội thảo sẽ góp phần quan trọng để triển khai nội dung hợp tác quốc tế thuộc Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025.

P.L