Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại

Thứ năm, 03/12/2020 15:06

Quảng Nam- Từ ngày 2 đến 3-12, Sở TT và TT tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT và TT tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại năm 2020. 

Gần 30 học viên là những cán bộ quản lý, người làm công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh được báo cáo viên chia sẻ một số nội dung liên quan đến kiến thức nghiệp vụ thông tin đối ngoại; công tác quản lý và bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam - Lào; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Việt Nam về biên giới quốc gia; công tác đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá, luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động nhất là trên không gian mạng. Các học viên còn được truyền đạt kỹ năng khai thác thông tin, đưa tin và kỹ năng giao tiếp đối ngoại; phòng chống thông tin giả mạo, vi phạm pháp luật trên mạng, giải pháp bảo mật thông tin khi sử dụng mạng nội bộ, mạng xã hội và các phần mềm ứng dụng; các nguyên tắc chung trong giao tiếp đối ngoại, lễ tân ngoại giao, văn hóa và ứng xử giao tiếp với Lào.

TH. HÀ