Nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm nhựa

Thứ ba, 05/07/2022 14:28
Nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi nilon sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khoẻ con người, thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông tới người dân về tác hại của sản phẩm nhựa hướng dẫn, chia sẻ các quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phát động các phong trào phòng, chống rác thải nhựa, tiếp tục tham gia và đề xuất các cơ chế hợp tác toàn cầu và khu vực về giảm rác thải nhựa tại các hội nghị quốc tế, Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các thỏa thuận quốc tế, diễn đàn khu vực về giảm rác thải nhựa; tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế song phương, đa phương và các đối tác khác nhằm triển khai các dự án về quản lý chất thải, chất thải nhựa tại Việt Nam. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường Phan Tuấn Hùng cho hay, quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) là giải pháp hiệu quả giúp giải quyết vấn đề rác thải nhựa hiện nay và sẽ đặt nền móng cho nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. EPR là cách tiếp cận mới của chính sách môi trường, trong đó trách nhiệm của nhà sản xuất một loại sản phẩm được mở rộng tới giai đoạn thải bỏ trong vòng đời của sản phẩm đó. Theo đó, nhà sản xuất, nhập khẩu được yêu cầu có trách nhiệm đối với các tác động môi trường vòng đời sản phẩm, nhất là rác thải của sản phẩm. EPR cũng là một công cụ kinh tế và được xem là một cách tiếp cận mới nhằm tác động thay đổi thói quen sản xuất ít quan tâm tới môi trường sang sản xuất xanh, sạch, thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải; đồng thời tìm kiếm giải pháp tài chính xử lý vấn đề quản lý chất thải, tăng cường tái chế, giúp Chính phủ đạt mục tiêu về môi trường mà không cần tăng thuế hay phí môi trường. Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều hội thảo chia sẻ, hướng dẫn các doanh nghiệp trong thực hiện quy định chi tiết về trách nhiệm mở rộng nhà sản xuất, nhập khẩu như: Đối tượng, hình thức thực hiện, lộ trình, đăng ký, kê khai và báo cáo kết quả tái chế, chế tài xử lý vi phạm…

B.T