Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị

Thứ năm, 19/05/2022 09:53
Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi và Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường giỏi năm 2022.

Tham gia hội thi có 4 thí sinh là Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự 4 phường. Qua hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường trên địa bàn quận trong giảng dạy chính trị, giáo dục pháp luật cho lực lượng dân quân; đồng thời, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang quận cũng như đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, thông qua hội thi sẽ lựa chọn cán bộ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường có thành tích tốt tham gia hội thi cấp thành phố trong thời gian tới.

T.D