Nạo vét khu vực Cửa Đại đảm bảo giao thông tuyến đường thủy

Thứ năm, 24/11/2022 14:54
Ngày 22-11, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn giao cho các Sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát việc nạo vét đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia năm 2023, thuộc địa phận tỉnh theo đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải (GT-VT).
Khu vực Cửa Đại – Hội An bị bồi lấp khiến việc lưu thông tuyến đường thủy gặp nhiều khó khăn.
Khu vực Cửa Đại – Hội An bị bồi lấp khiến việc lưu thông tuyến đường thủy gặp nhiều khó khăn.

Được biết, hiện nay Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa quốc gia năm 2023, trong đó có công trình nạo vét đảm bảo giao thông khu vực Cửa Đại thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, với khối lượng nạo vét dự kiến là 20.000m3.

Để việc triển khai thực hiện nạo vét đảm bảo hiệu quả và tuân thủ quy định, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho ý kiến về việc triển khai nạo vét các đoạn cạn này, trong đó bao gồm: phạm vi, địa giới thuộc tỉnh quản lý; hình thức thực hiện. Trường hợp thống nhất thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023, đề nghị UBND tỉnh giao cơ quan chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực là Chi cục đường thủy nội địa khu vực I để xác định bãi đổ thải chất nạo vét công trình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án. Trường hợp thực hiện theo hình thức xã hội hóa, tận thu sản phẩm đề nghị Quảng Nam có thông tin chi tiết về phương án cụ thể đảm bảo thời gian hoàn thành công trình trong năm 2023 để Cục Đường thủy nội địa Việt Nam báo cáo Bộ GT-VT đưa ra khỏi kế hoạch quản lý bảo trì năm 2023 bằng nguồn ngân sách Nhà nước.

Lê Hải