Nghệ An yêu cầu trường học chấm dứt hoạt động đa cấp trái quy định

Thứ sáu, 11/12/2020 10:06

Sở GD-ĐT Nghệ An vừa có yêu cầu gửi các Phòng GD-ĐT và đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chấm dứt các hoạt động đa cấp trái quy định.

Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, trong thời gian qua, tại địa bàn một số huyện, thị trên địa bàn tỉnh có đơn vị trường học đã liên kết với một số cá nhân để tổ chức các hoạt động được gọi là “giáo dục kỹ năng sống, nói chuyện chuyên đề…”, cho học sinh trong nhà trường, không đúng quy định và chưa báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp. Một số hoạt động đã tạo dư luận không tốt trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tâm lý học tập của học sinh và ảnh hưởng đến công tác an ninh, an toàn trong các trường học. Để chấm dứt ngay các hoạt động này, tạo môi trường lành mạnh trong các trường học, Sở GD-ĐT Nghệ An vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm một số nội dung. Cụ thể, khi các trường học liên kết với các đơn vị để tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, phải thực hiện nghiêm Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa... Đồng thời, Sở nghiêm cấm việc tổ chức, hoặc lôi kéo người khác cùng tham gia các hoạt động đa cấp huy động vốn trái quy định của pháp luật. Sở GD-ĐT Nghệ An cũng cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân cố tình vi phạm các quy định trên.

T.H