Nghị quyết số 43 mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng lớn để thành phố phát triển trong giai đoạn mới

Thứ tư, 13/03/2024 18:03
Chiều 13-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (gọi tắt là Nghị quyết số 43).

Đồng chủ trì hội nghị có Phó trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Duy Đông.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết: Trên cơ sở tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43, đây là văn kiện chính trị có tính định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng lớn để thành phố phát triển trong giai đoạn mới. Nhận thức được ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời ban hành 12 chương trình, kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết với 525 nhiệm vụ. Đến nay đã hoàn thành 113 nhiệm vụ, đang triển khai 390 nhiệm vụ… Theo đó, bước đầu đã thu được một số kết quả quan trọng, nhất là phối hợp với các cơ quan Trung ương trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, quy hoạch như: Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Nghị định số 34/2021/NĐCP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14, Quyết định số 359/QĐ-TTg 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng thời, thành phố cũng bám sát và gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều định hướng quan trọng như: Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế quy mô cấp vùng; phát triển kinh tế biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics và trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực; trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực; xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học Quốc gia; và trong thời gian gần đầy thành phố đang tích cực tập trung đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thành phố đã thực hiện thành công mô hình chính quyền đô thị. Kinh tế thành phố tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu chuyển dịch theo hướng hiện đại với tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm hơn 70% trong tỷ trọng GRDP; thành phố liên tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh; quốc phòng, anh ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện với nhiều chính sách mới mang tính nhân văn. Đây là những cơ sở quan trọng để thành phố có thể phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến và cũng là những kết quả minh chứng cho Nghị quyết số 43 đang dần đi vào cuộc sống.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn đánh giá, quá trình thực hiện Nghị quyết số 43 vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đạt được các mục tiêu như kỳ vọng. Tăng trưởng kinh tế chưa cao, thiếu ổn định, quy mô kinh tế chưa có sự bứt phá; việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế. Những hạn chế, tồn tại nêu trên, bên cạnh nguyên nhân khách quan do bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước không thuận lợi, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thì các nguyên nhân mang tính chủ quan vẫn là cơ bản. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nhiều vào công tác phòng, chống dịch bệnh, bão lũ và phục hồi kinh tế sau đại địch. Trong cùng một thời điểm, thành phố phải giải quyết, khắc phục nhiều kết luận thanh tra, bản án gây lãng phí các nguồn lực, ảnh hưởng môi trường đầu tư. Chưa có cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, phù hợp và chưa tạo ra nguồn lực lớn để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Theo Bí thư Thành ủy, việc tổ chức Hội nghị sơ kết hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, đây là cơ hội để thành phố tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Đề án để báo cáo Bộ Chính trị ngay trong tháng 3/2024, trong đó, tập trung nêu bật những kết quả đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43; chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc, những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan cũng như các bài học kinh nghiệm. Đặc biệt, trên cơ sở này sẽ tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43, trong đó đề xuất Bộ Chính trị ủng hộ, thống nhất chủ trương chỉ đạo các cơ quan Trung ương quan tâm, xem xét ban hành một số cơ chế, chính sách mới, mang tính đặc thù tạo động lực phát triển mới cho sự phát triển phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng thông tin: Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố phát huy tính ưu việt của mô hình; qua đó, thành phố mạnh dạn đề xuất với Trung ương xem xét cho thành phố áp dụng chính thức mô hình chính quyền đô thị trong thời gian đến. Để thực hiện được điều này, thành phố cần những cơ chế, chính sách đặc thù tương tự như một số địa phương khác đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua và các cơ chế, chính sách mới phù hợp với tình hình thực tiễn thành phố nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới để thành phố phát triển bứt phá hơn trong thời gian đến góp phần sớm hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng theo Nghị quyết số 43, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Điều này, đã được Quốc hội thống nhất chủ trương tại Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14. Hiện nay, thành phố đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 trình Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp tháng 5/2024.

Nhân hội nghị này, Bí thư Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố rất mong nhận được sự chỉ đạo, định hướng của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, sự chia sẻ, góp ý cởi mở, thẳng thắn của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng, cùng các chuyên gia, nhà khoa học về những định hướng mới, cơ chế, chính sách, giải pháp mang tính đột phá nhằm từng bước khẳng định vai trò, vị trí của thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43, phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh thành phố Đà Nẵng đạt được một số kết quả quan trọng; kinh tế của thành phố có bước phát triển; quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng; tăng trưởng kinh tế được duy trì, chất lượng tăng trưởng được cải thiện với năng suất lao động cao hơn bình quân cả nước và cao nhất trong vùng (đạt 211,8 triệu đồng/lao động), mức độ tập trung kinh tế ngày càng cao, gấp 3,4 lần so cả nước. Trong khi đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại với tỷ trọng khu vực dịch vụ và công nghiệp chiếm gần 90% trong GRDP thành phố; một số ngành, lĩnh vực có bước phát triển khá, hướng tới là trung tâm vùng, nhất là thương mại, dịch vụ, du lịch biển.

Không gian và tiềm năng kinh tế biển từng bước được khai thác và phát huy hiệu quả. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; đô thị phát triển theo mô hình đô thị nén hiện đại với tỷ lệ đô thị hoá đạt 87,45%, cao nhất cả nước. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh gắn với thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Liên kết, hợp tác được quan tâm, nhất là về phát triển đô thị, du lịch, khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, công nghệ thông tin.

Văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế đều có bước phát triển; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Hệ thống giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm đầu tư và nâng cao chất lượng. Nhiều việc làm mới được tạo ra; tỷ lệ hộ nghèo đạt mức thấp; công bằng xã hội được bảo đảm. Khoa học công nghệ có bước phát triển, nghiên cứu, đào tạo thiết kế trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo được chú trọng.... Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến tích cực.

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; chủ quyền biển đảo của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; tổ chức mô hình chính quyền đô thị gắn với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền bước đầu phát huy tính ưu việt; bộ máy hành chính được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhiều cơ chế, chính sách mới, đặc thù được ban hành triển khai hiệu quả; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt các kết quả tích cực.

Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố Đà Nẵng trong 5 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng và chứng tỏ Nghị quyết số 43 đang dần đi vào cuộc sống.

Công Hạnh