Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Thứ năm, 15/09/2022 14:00
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 4928/UBND-NC yêu cầu Công an TP, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 792/CĐ-TTg về vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

UBND thành phố giao Công an TP chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Kết quả rà soát, kiểm tra thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND TP để theo dõi, chỉ đạo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường phối hợp lực lượng công an và chủ động kiểm tra, rà soát tổng thể các trụ sở, cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý có nguy cơ cháy cao để kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND TP về kết quả triển khai thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Bảo Nam