Nghiên cứu các chính sách, chương trình đặc thù cho hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ năm, 16/06/2022 16:12
Đăk Nông - Trên cơ sở khảo sát thực tế của Ban Dân tộc về tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh này vừa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của Nhà nước chú trọng gắn kết, lồng ghép các chính sách hỗ trợ để phát huy thêm hiệu quả.

Đồng thời, tiến hành nghiên cứu, tham mưu các chính sách, chương trình đặc thù cho hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số. Theo khảo sát, toàn tỉnh Đắk Nông hiện có gần 18.300 hộ nghèo, chiếm hơn 11% tổng số hộ dân. Trong đó, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số gần 12.800 hộ, chiếm gần 28% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đắk Nông hiện có 40 dân tộc anh em cùng chung sống. Địa phương có 46/71 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với 143 thôn và các đơn vị hành chính tương đương thôn đặc biệt khó khăn; có hơn 212.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 31% dân số toàn tỉnh. Với những đặc thù đó, Đắk Nông luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong các nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

H.T