Người đứng đầu phải nêu gương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Thứ tư, 07/07/2021 08:35

Ngày 6-7, quận ủy Sơn Trà, TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đánh giá tình hình công tác, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quận ủy Sơn Trà thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ. Quận ủy cũng xây dựng đề án thực hiện việc hợp nhất một số chức danh cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Sơn Trà đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Cạnh đó, Đề án “Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020” đạt kết quả tích cực, đặc biệt là cán bộ nữ lãnh đạo cấp phường.  Đối với nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, Quận ủy Sơn Trà cho biết, là địa bàn trọng điểm về du lịch, dịch vụ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng tổng thu ngân sách ước đạt hơn 324 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch được giao. Quận đã trích hơn 9 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm lo cho đối tượng chính sách; xây mới 4/16 căn nhà và sửa chữa 41/46 nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Quận ủy Sơn Trà tập trung nhân lực, giải pháp, lựa chọn những vấn đề quan trọng, cần thiết, bức xúc, những việc mà nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung xử lý, giải quyết có hiệu quả. Đặc biệt là những vấn đề còn tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân. Các kế hoạch, chương trình hành động cần phù hợp với thực tiễn địa phương, tránh hình thức, đối phó. Cũng theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, quận ủy cần đề ra những giải pháp khắc phục để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách quyết liệt, thực chất hơn. Quá trình thực hiện phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền. Song song với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, cảnh báo vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

BẢO NAM