Người học chuyên ngành tâm thần, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, pháp y được hỗ trợ học phí

Thứ ba, 28/11/2023 10:45
Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt toàn khóa học cho người theo học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước. Đây là nội dung mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2024.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề theo điều 105 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nêu rõ: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức, tạo điều kiện cho người hành nghề tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp. Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước.

Đồng thời, cấp học bổng chính sách cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cụ thể, người học được hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước; hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học theo quy định nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học.

Theo quy định này tại Điều 83 về đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Nhà nước miễn học phí đối với người học chuyên ngành giải phẫu bệnh, giám định pháp y, pháp y tâm thần. So với Luật cũ, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đã tăng thêm 3 chuyên ngành được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí là: tâm thần, hồi sức cấp cứu và truyền nhiễm.

Theo Bộ Y tế, trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần vẫn còn nhiều khó khăn, nhân viên làm việc trong môi trường độc hại, chịu nhiều áp lực tâm lý. Cơ chế chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ chuyên ngành pháp y hiện chưa phù hợp và tương xứng với đặc thù công việc, chưa thu hút được cán bộ đặc biệt là đội ngũ bác sỹ, giám định viên pháp y.

Do vậy, một số Trung tâm pháp y được thành lập nhưng cán bộ vẫn còn kiêm nhiệm hoặc từ các cơ sở y tế chuyên ngành khác chuyển sang, ít có kinh nghiệm về lĩnh vực này.Để thu hút nguồn nhân lực, giảm tình trạng thiếu bác sỹ ở một số chuyên ngành đặc thù, như: gây mê hồi sức, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh… cần có cơ chế đặc biệt về lương và các chế độ đãi ngộ khác. Nhiều chuyên gia đề xuất, với các chuyên ngành trên, lương của bác sỹ khi ra trường có thể cao gấp 4-5 lần các chuyên ngành khác; vì đây là những chuyên ngành rất đặc thù, nhân viên y tế không thể mở phòng khám, làm thêm ngoài giờ.

Ngọc Bích