Người sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật sẽ có cơ hội được xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Thứ bảy, 13/05/2023 06:25
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT& DL) đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Việc xây dựng dự thảo được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cá nhân người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật (VHNT), thay thế những điểm còn chưa phù hợp tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP giúp mang lại cơ sở pháp lý đầy đủ hơn trong việc xét tặng danh hiệu. Được biết, Nghị định nói trên được xây dựng trên cơ sở Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Theo đó, đối tượng xét tặng danh hiệu được bổ sung “người sáng tạo tác phẩm VHNT” bên cạnh nghệ sĩ biểu diễn vẫn được xét tặng lâu nay. Một số quy định về tiêu chuẩn cũng được thay đổi để phù hợp với các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022…

Hiện tổ soạn thảo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, Tờ trình để đăng tải rộng rãi xin ý kiến bộ, ngành, địa phương và công chúng.

Theo V.N.O